ایران فیلر

تزریق فیلر به گونه

عکس A: گونه یک فرد جوان توسط چربی‌های ضخیم در عمق، لایه چربی زیر پوستی و رباط زیگوماتیک شکل می‌گیرد.

عکس B: در سنین بالا چربی های عمقی کاهش یافته و رباط پوستی دچار افتادگی می‌شود. در نتیجه بافت نرم سطحی گونه افتاده شده و خط نازولابیال (خط‌خنده) عمیقی را به وجود می‌آورد.

عکس C: اضافه کردن حجم به چربی‌های سطحی با استفاده از هیالورونیک اسید سافت باعث پر شدن پوست گونه و بالا رفتن ربات های پوستی می‌شود و با تزریق هیالورونیک اسید هارد بر روی استخوان گونه، حجم قسمت‌های عمیق به حالت اولیه برگشته و مانند یک ستون باعث حفظ و لیفت گونه می‌شود.

عکس مقطع عرضی که نشان دهنده فرورفتگی گونه با افزایش سن است که با فیلر درمان شده است
عکس مقطع عرضی که نشان دهنده فرورفتگی گونه با افزایش سن است که با فیلر درمان شده است

بنابراین برای فرم‌دهی مناسب‌تر به گونه بهتر است از هیالورونیک اسید سافت در سطح و از مدل هارد در عمق و روی استخوان استفاده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.